Végtelen Alföld gyalogtúra

 

Végtelen Alföld gyalogtúra

Az Alföld az új idő negyedidőszakában a pleisztocén korban keletkezett, területét a folyók, és a szél alakította mai arculatára.

A folyók a hegységek lábánál hordalékkúpokat és elhagyott medreik mentén vastag üledéket raktak le. Ilyen például a Nyírség, a Kiskunság, a Mátra-alja, valamint a Bükkalja. A hordalékkúpok anyagából a szél homokot halmozott fel (Kiskunság; Nyírség), máshol vastag lösztakarót terített szét (Mezőföld; (Észak-)Bácskai-löszhát; Hajdúság; Maros-Körös köze; Nagykunság).

vissza